objechać


objechać
Objechać kogoś na perłowo zob. perłowo 1.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • objechać — {{/stl 13}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}objeżdżać {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • objechać — dk, objechaćjadę, objechaćjedziesz, objechaćjedź, objechaćał, objechaćany objeżdżać ndk I, objechaćam, objechaćasz, objechaćają, objechaćaj, objechaćał, objechaćany 1. «jadąc okrążyć coś, przejechać wokół czegoś; zbaczając z drogi ominąć jakąś… …   Słownik języka polskiego

  • objeżdżać — → objechać …   Słownik języka polskiego

  • oblecieć — dk VIIa, obleciećcę, obleciećcisz, obleciećleć, obleciećciał, obleciećcieli oblatywać ndk VIIIa, obleciećtuję, obleciećtujesz, obleciećtuj, obleciećywał, obleciećywany 1. «przelecieć wokół czegoś, lecąc okrążyć coś» Bociany oblatywały pole. ◊… …   Słownik języka polskiego

  • obwieźć — dk XI, obwieźćwiozę, obwieźćwieziesz, obwieźćwieź, obwieźćwiózł, obwieźćwiozła, obwieźćwieźli, obwieźćwieziony, obwieźćwiózłszy obwozić ndk VIa, obwieźćwożę, obwieźćzisz, obwieźćwoź, obwieźćził, obwieźćwożony «wioząc kogoś lub coś objechać wiele… …   Słownik języka polskiego

  • objeżdżać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, objeżdżaćam, objeżdżaća, objeżdżaćają, objeżdżaćany {{/stl 8}}– objechać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IXg, objeżdżaćjadę, objeżdżaćjedzie, objeżdżaćjedź, objeżdżaćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • perłowo — 1. pot. Objechać, obsztorcować itp. kogoś na perłowo «zwymyślać kogoś»: Ale on się nie zgodzi, obsztorcuje nas tylko na perłowo. Wiech, Cafe. 2. pot. Zrobić, urządzić itp. kogoś na perłowo «spowodować, że ktoś znalazł się w niekorzystnej… …   Słownik frazeologiczny

  • objeździć — dk VIa, objeździćjeżdżę, objeździćjeździsz, objeździćjeźdź, objeździćjeździł, objeździćjeżdżony → objechać w zn. 2 …   Słownik języka polskiego

  • obsztorcować — dk IV, obsztorcowaćcuję, obsztorcowaćcujesz, obsztorcowaćcuj, obsztorcowaćował, obsztorcowaćowany pot. «nakrzyczeć na kogoś, zwymyślać; objechać» …   Słownik języka polskiego

  • okrążyć — dk VIb, okrążyćżę, okrążyćżysz, okrąż, okrążyćżył, okrążyćżony okrążać ndk I, okrążyćam, okrążyćasz, okrążyćają, okrążyćaj, okrążyćał, okrążyćany 1. «zatoczyć krąg dookoła kogoś lub czegoś; obejść, objechać coś» Okrążyć dom, plac, skwer. Ptak… …   Słownik języka polskiego